ETIKA

Principi naših postupaka

Kako razmišljamo

Mi smo društveno odgovorno preduzeće. Naša delatnost je temeljena na osnovnim vrednostima filozofije našeg preduzeća, koju praktično primenjuju naši saradnici i partneri. Pritom se zbog njihovog jasnog sadržaja rado pozivamo na sledeće osnovne vrednosti udruženja BVE Bundesverband Ethik e.V. (German Federal Association of Ethics – Nemačko udruženje za etiku):  

Humanost
Tolerantnost, angažman, spremnost za pomaganje i poštovanje drugih lica i njihovih interesa

Univerzalnost
Opšte važenje etičkih i moralnih temeljnih principa

Dobrovoljnost
Svesnost i sloboda u postupanju

Zajedništvo
Zajedništvo jača i potiče socijalno-etičke misli

Neutralnost
Neovisnost i verodostojnost kao baza donošenja objektivnih odluka

Transparentnost
Izveštavanje i učešće u smislu slobodnog stvaranja mišljenja

Fair Play
Uspeh za sve