etika

Cselekvésünk alapelvei

Hogyan gondolkodunk

A társadalom iránt felelős vállalatnak tartjuk magunkat. Tevékenységünk vállalati filozófiánk alapvető értékein alapul, amelyet munkatársaink és partnereink töltenek meg tartalommal. Ezzel kapcsolatban félreérthetetlen egyértelműségük alapján szívesen hivatkozunk a Német Etikai Szövetség (BVE Bundesverband Ethik e.V. ) alapvető értékeire:

Emberséges
Tolerancia, odaadás, segítőkészség és figyelem embertársaink és érdekeik iránt

Egyetemes
Etikai és morális alapelvek általános érvénye

Önkéntes
Tudatos és szabad cselekvés

Közös
A közösség erősíti és ösztönzi a társadalmi-etikai gondolatokat

Semleges
Függetlenség és szavahihetőség az objektív döntések alapjaként

Átlátható
Beszámoltathatóság és részvétel a szabad véleményformálás értelmében

Fair play
Siker mindenki számára