MREŽNI SISTEM

Održavanje odnosa

Mrežni sistemi predstavljaju opteretive odnose među ljudima temeljene na osnovanom poverenju.

U socijalnom i poslovnom okruženju, koje je inače sve dinamičnije, postojanost ovakvih odnosa mora biti vrlo cenjena, jer oni prevazilaze inflaciju vrednosti.

Temelj dobrog mrežnog sistema je uzajamno poštovanje i lojalnost. Pritom je htenje, da se partneru pruža podrška u postizanju njegovih ciljeva, jedan od bitnih sastavnih delova međusobne povezanosti.

Zbog toga su za nas osnovni principi naših mrežnih sistema između ostalog:

  • sopstveni suvereni stav i sopstveno mišljenje, koje nije samo temeljeno na ekonomskom i tehničkom znanju, nego sledi i filozofsko-humanističke osnove.

  • sopstvena pozicija u odnosu na dimenzije ljudstva, preduzetništva i strategije („Leadership").